D.U.K.

Dažniausiai užduodami klausimai

Atsakomybė

Vartotojai patys atsako už visą turinį ir informaciją, kurią talpina puslapyje. Tai apima darbus, darbų užsakymą, komentarus, forumo įrašus ir kita. Draudžiama talpinti turinį ir informaciją, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, atkreipiant dėmesį į pornografinio turinio informaciją; informaciją, kuria tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
Teisinės atsakomybės apribojimas: bet kokia šiame puslapyje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams. Puslapio administracija nėra atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kilusius dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis svetaine arba joje pateikta informacija. Puslapio administracija neatsako už informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi pateikta informacija. Negarantuojama, kad interneto svetainės puslapiai bus prieinami be pertrūkio ar sutrikimų. Administracija pasilieka teisę bet kada koreguoti ar uždrausti prieigą prie svetainės turinio, pašalinti informaciją.

Kiekvieno darbo užsakymo autorinės teisės priklauso autoriui.
Talpinti galima tik savo darbus. Dienoraščiuose galima publikuoti svetimus inžinierinių sprendimų sprendinius, jei tai yra leidžiama darbo autoriaus.
Vartotojas, prisijungdamas prie puslapio, sutinka laikytis šių taisyklių. Nesilaikant šių taisyklių, vartotojas gali gauti įspėjimą arba jam gali būti uždrausta naudotis puslapiu.
Darbų įkėlimas

Darbo užsakymo dydis negali viršyti 5M
Pastebėjus netikslumus (pavadinime aprašyme ar pan.), pirmas 30 minučių galima išimti ir įdėti darbą.